KONTAKT

Daniel Hain – HAINMAL

email: zaluzie-hainmal@centrum.sk

            obchod.to@centrum.sk
telefón:  +421 903 321 731

pošta: D.Jurkoviča 2830, 955 01 Topoľčany
Prevádzka:
OD COOP JEDNOTA Topoľčany
nám. M.R. Štefánika 2288/17
email:
copy.to@centrum.sk

telefón: +421 910 735 445